BESKÄRNING

beskära fruktträd

Redan när ditt fruktträd är nyplanterat är det dags att beskära det. Då gör man själva uppbyggnadsbeskärningen som ger trädet den form man önskar. Beskärning av unga träd gör även att det blir välformat och starkare. När man beskär ditt träd hittar du under fliken FAQ